grijanje1

Centralno grijanje najbolji je i najdjelotvorniji način zagrijavanja životnog prostora i osnovna je odlika života suvremenog čovjeka.

Centralno grijanje u suštini znači da se zagrijavanje svih prostorija u kući ili stanu koristi jedan izvor topline (bojler ili kotao), u njemu se zagrijava voda, te se putem cjevovoda šalje u druge prostore.

Topla voda tjerana pumpom kruži cijevima i zagrijava radijatore koji pak oslobađaju dio te toplinske energije i na taj način zagrijavaju prostor. Radijatori, cijevi i bojler (ili kotao) dijelovi su sistema koji zajedno čine centralno grijanje.


Izgleda vrlo jednostavno, ali niz je pitanja na koja treba potražiti odgovor prije nego što se krene u realizaciju posla.

- što je sve potrebno za izvedbu instalacije?

- koje materijale upotrijebiti?

- tko će odraditi posao?


Da bi se izveli radovi i da bi centralno grijanje bilo funkcionalno moramo odgovoriti na sva postavljenja pitanja.

Mnogo je različitih proizvođača i proizvoda danas prisutno na našem tržištu, ali nisu svi ni približno jednake kvalitete. Važno je reči da nije uvijek cijena mjerilo kvalitete.

Vrlo smo dosljedni i pažljivi pri odabiru materijala i opreme koju ćemo ugraditi u vaše centralno grijanje. Tijekom godina rada dobro smo upoznali proizvode raznih proizvođača i sa sigurnošću nam možete povjeriti tu složenu zadaću nabave opreme.

Izvodimo sve vrste instalacija centralnog grijanja; radijatorska grijanja, podna grijanja, toplo zračna grijanja, grijanja zračnim panelima, kaloriferska grijanja.


Dugogodišnje iskustvo, stručni kadar, oprema renomiranih stranih i domaćih proizvođača, te do sada mnogo zadovoljnih klijenata, jamči da će Vaš izbor biti BIROTERM d.o.o.

Garancija za kvalitet radova iznosi 2 godine.

Za opremu koju ugrađujemo daje se jamstvo proizvođača opreme.